Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με γραμμική ταχύτητα υ=2π m/s, σε περιφέρεια κύκλου ακτίνας R=1m. Τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα βρίσκεται στο σημείο Α και μεταβαίνει στο σημείο Γ, αφού διαγράψει τόξο γωνίας φ=π/6 rad. Ποια χρονική στιγμή θα βρεθεί το σώμα στο σημείο Δ, στο οποίο η γραμμική του ταχύτητα είναι αντίθετη από αυτή που έχει στο σημείο Γ;

Απάντηση:


Technorati Tags: , , , ,

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου